Ahad, 13 Disember 2009

PERTANIAN DAN EKONOMI

Sektor pertanian dianggap sektor yang penting dalam pembangunan negara. Di bawahRancangan Malaysia Ke-9, kerajaan telah merangka pendekatan baru untuk menjadikan pertanian sebagai penjana ekonomi. Bincangkan usaha kerajaan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor penjana ekonomi.

==============
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah merangka strategi seperti program Pembangunan Pengurusan Estet untuk meningkatkan prestasi sektor pertaniandalam RMK-9. Hal ini supaya dapat memajukan ekonomi tempatan. Strategi ini meliputi operasi perladangan komersil berskala besar dengan menggembleng teknologi maklumat dan bioteknologi. Bagi meningkatkan produktiviti, sektor swasta harus menyediakan prasarana bagi memastikan pengeluaran pertanian berada dalam keadaan baik. Sebagai contoh,untuk meluaskan sektor pertanian padi , sebanyak 61 500 hektar sawah padi diusahakan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan