Selasa, 17 November 2009

BUDAYA MEMBACA


TEMA: PENDIDIKAN

BUDAYA MEMBACA

Pengenalan


Tarikh 23 April merupakan tarikh penting bagi meraikan keagungan ilmu. Tarikh ini telah diisytiharkan sebagai Hari Buku Sedunia. Kadar celik huruf rakyat Malaysia adalah lebih daripada 93 peratus. Negara akan terus unggul dan mampu bersaing dengan negara­-negara lain yang maju jika nilai-nilai keilmuan dan pendidikan diberikan tumpuan utama. Sejarah awal telah membuktikan tamadun-tamadun unggul dunia tercipta kerana masyarakatnya yang berilmu dan cinta akan buku. Kajian yang dibuat oleh Perpustakaan Negara Malaysia pada tahun 1996 menunjukkan purata rakyat Malaysia membaca ialah dua naskhah setahun.


Situasi Budaya Membaca di Malaysia


1. Sambutan Hari Buku Sedunia tidak mendapat sambutan. Masyarakat tidak langsung maklum tentang signifikan dan kepentingan ilmu. Walau bagaimanapun, masih ada segelintir masyarakat yang bersungguh-sungguh untuk menjadikan tarikh ini sebagai tarikh yang patut diingati.
2. Kajian yang dibuat pada tahun 1984 menunjukkan purata rakyat negara ini membaca hanya sehelai halaman buku dalam setahun. Keadaan ini menunjukkan rakyat kita tidak minat membaca.
3. Kajian yang dilakukan oleh ahli akademik tempatan pada tahun 1983 menunjukkan 0.028 peratus atau 28 daripada setiap 100 ribu orang menjadi ahli mana-mana perpustakaan.
4. Perangkaan pada tahun 2001 menunjukkan peningkatan terhadap bilangan keahlian perpustakaan meningkat kepada 2 610 565 orang.


Punca Budaya Membaca yang Lemah di Kalangan Rakyat Malaysia


1. Didikan awal di rumah yang lemah. Mengikut kajian, 27 peratus tidak mempunyai buku di rumah, 30 peratus tidak memiliki majalah, dan 10 peratus tidak memiliki surat khabar di rumah. Ibu bapa tidak menekankan kepentingan membaca dan tidak meinberikan dorongan kepada anak-anak supaya minat membaca.
2. Kedudukan ekonomi keluarga yang tidak kukuh. Kemiskinan dalam kalangan rakyat telah mengehadkan perbelanjaan kepada kepentingan makan dan pakai sahaja. Membeli buku dianggap membazir.
3. Persaingan daripada teknologi elektronik. Alat-alat elektronik seperti televisyen, radio, video, dan lain-lain memudahkan manusia menjalani kehidupan harian dan mendapat hiburan. Oleh yang demikian, manusia menjadi lalai.
4. Kesibukan bekerja dan tiada masa untuk membaca. Mereka tiada masa senggang disebabkan terlalu sibuk mengejar kemajuan.
5. Tiada kesedaran tentang pentingnya ilmu. Membaca merupakan amalan baik dan penting untuk mendapatkan segala bentuk ilmu. Tahap kesedaran yang rendah telah meletakkan amalan membaca di peringkat yang membosankan dan melecehkan.
6. Pengaruh bahan picisan yang terlebih dahulu membentuk budaya membaca rakyat yang rendah. Bahan picisan digemari kerana kandungannya yang menarik dan menyeronokkan. Kandungan yang hanya untuk hiburan dan gosip-gosip mengakibatkan rakyat tidak gemar membaca bahan-bahan bacaan yang berat.


Kesan Kebanjiran Bahan Picisan


1. Meningkatkan gejala sosial. Majalah-majalah hiburan dan komik sering memaparkan dan menghidangkan bahan-bahan yang dapat menarik minat golongan muda. Nilai-nilai negatif, ganas, dan lucah akan tersebar dengan cepat.
2. Permintaan terhadap buku-buku ilmiah akan merosot. Masyarakat mempunyai alternatif lain sebagai bahan bacaan. Buku-buku ilmiah tidak terjual.
3. Pembangunan negara akan terjejas. Pembangunan negara terutamanya pembangunan manusia akan tergugat kerana negara dilanda masalah sosial yang kronik. Pembangunan ekonomi juga mengalami masalah sumber tenaga yang tidak berkualiti.
4. Kepercayaan kepada perkara-perkara karut dan tahyul akan berleluasa. Majalah-majalah kisah benar laris jualannya disebabkan oleh kandungannya yang sering menggemparkan. Bahan-bahan picisan ini akan menggugat keimanan dan dapat memesongkan akidah.
5. Menjejaskan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Bahan-bahan bacaan ini seringkali menggunakan bahasa "rojak" yang mengelirukan. Banyak terdapat kesalahan bahasa dan ejaan yang nyata.
6. Menghalang usaha melahirkan rakyat berilmu. Individu tidak memperoleh ilmu pengetahuan daripada pembacaan bahan bacaan picisan kerana kandungannya yang tidak bersifat ilmiah.Kesan Negatif Kurang Membaca


1. Masyarakat dilanda masalah kekeringan idea dan ketandusan daya cipta sehingga tidak mampu untuk berkembang dan memanfaatkan potensinya. Golongan berijazah dan berkelulusan tinggi dengan pelbagai sijil kemahiran tidak mampu memanfaatkan ilmu­ilmu yang diperoleh untuk diperkembang dengan kreatif dan inovatif.
2. Menyebabkan kelembapan daya fikir dan gagal memahami realiti semasa. Banyak program dijalankan untuk mengatasi masalah tetapi gagal mengubati masalah sebenar yang menjadi punca. Walaupun telah banyak masa, tenaga, dan wang dihabiskan, namun tiada kesan yang dapat dilihat disebabkan tiada penyelidikan dibuat.
3. Sindrom merelakan diri diperhambakan akan menular dalam kalangan rakyat kerana tiada kekuatan jiwa. Hal ini mengakibatkan manusia meniru dan menciplak segala­-galanya disebabkan ketiadaan ilmu, sahsiah, dan rohani yang mantap.
4. Kekurangan daya yakin akan diri. Bermaksud sentiasa bergantung pada pendapat dan tindakan orang lain lantaran kurang upaya meyakinkan orang lain terhadap idea yang diutarakan. Perasaan rendah diri sering membataskan pergaulan dan aktiviti lain.
5. Pembudayaan ilmu tidak akan tercapai. Asas pembinaan budaya ilmu, sahsiah, dan kecemerlangan pendidikan bermula daripada amalan membaca. Sekiranya kurang membaca, ilmu tidak dapat dimanfaatkan seterusnya budaya membaca yang baik juga sukar dicapai.


Industri Buku di Malaysia


1. Tabiat membaca rakyat Malaysia sebenarnya semakin meningkat. Malangnya prestasi ini ada pasang surut kerana permintaan buku berkait rapat dengan kuasa beli rakyat. Budaya membeli buku juga berkait rapat dengan budaya membaca. Masyarakat akan herlumba-lumba untuk membeli buku jika ada potongan harga atau diberi secara percuma.
2. Industri buku menghadapi persaingan yang hebat daripada pelbagai media cetak yang lain seperti majalah dan akhbar tabloid yang memaparkan kisah-kisah menarik.
3. Industri buku di negara ini tidak sekukuh di negara-negara maju. Kebanyakan penerbit buku mencari jalan selamat dengan menerbitkan buku-buku teks dan buku rujukan sekolah untuk mengelakkan syarikat gulung tikar.
4. Menurut Persatuan Penjual Buku Malaysia, industri buku hanya mampu mencatatkan keuntungan antara RM100 hingga RM250 juta setahun.
5. Kegiatan mencetak atau menyalin (fotokopi) buku tanpa kebenaran menjatuhkan industri buku di negara kita.Budaya Ilmu


Ilmu ialah satu perkara asas yang menjadi pokok pembinaan dan tamadun sesebuah bangsa. Pembinaan ilmu yang bersepadu seharusnya menjurus kepada kemampuan manusia membudaya dan memanfaatkan nya. Dengan adanya pembudayaan ilmu akan membawa kepada peningkatan intelektualisme, pemikiran, budaya hidup, dan pembangunan insaniah. Pencarian ilmu sewajarnya dipelbagaikan dan tidak terhad kepada beberapa bidang ilmu sahaja.


Langkah-langkah Mempertingkatkan Budaya Ilmu


1. Mengubah tanggapan konsep belajar bukan semata-mata mengejar kecemerlangan akademik tetapi kefahaman dan penghayatan kepentingan ilmu yang dipelajari agar dapat dimanfaatkan. Konsep berasaskan peperiksaan dalam sistem pendidikan negara perlu dinilai semula.
2. Pelajar mesti dibekalkan dengan kukuh kaedah pembelajaran berkesan yang menekankan kemahiran mencatat nota, teknik membaca, mendengar, dan kemahiran penting yang lain.
3. Kaedah Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) dalam kelas patut ditingkatkan agar lebih kreatif dan dapat menjana daya keintelektualan pelajar. Mencari dan mengkaji kekangan dan masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah agar mendapat formula terbaik dalam mendidik pelajar.
4. Program-program ilmu mestilah diperbanyak untuk proses percambahan minda melalui diskusi ilmu dan penulisan buku-buku ilmiah. Penggunaan teknologi elektronik kini seperti internet patut dimanfaatkan.
5. Aktiviti pemugaran ilmu wajar diperluas dengan membaca, memahami, dan menghayati apa-apa bahan bacaan ilmiah seperti majalah, jurnal, buku-buku, dan lain-lain. Majlis­majlis ilmu juga patut selalu dihadiri dengan berguru, berkumpulan, dan berbincang.
6. Peranan ibu bapa amat penting bagi memupuk budaya sayang akan ilmu sejak di bangku sekolah. Ibu bapa yang prihatin akan dapat menyumbang sesuatu yang bererti kepada masyarakat.


Soalan 1

Kehadiran bahan-bahan picisan dan tabloid di pasaran kini mendapat sambutan hangat, terutamanya oleh golongan muda. Pada tahun 2003 sahaja, Kementerian Dalam Negeri telah meluluskan lebih kurang 7 000 permit untuk pelbagai bahan bacaan di pasaran. Jelaskan implikasi yang mungkin timbul akibat lambakan bahan picisan di pasaran.

Pendahuluan

Majalah hiburan, komik, dan cerita-cerita seram banyak terdapat di pasaran - mendapat sambutan ramai

Implikasi bahan picisan
Idea 1 Meningkatkan kadar membaca di kalangan masyarakat
- isi kandungannya yang menarik
- memaparkan cerita-cerita hiburan dan gosip yang menyeronokkan
- bahasa yang digunakan mudah difahami dan menepati cita rasa pembaca remaja
Idea 2 Peningkatan gejala sosial
- pembangunan manusia akan terjejas
- masyarakat terpengaruh oleh nilai-nilai negatif, ganas, lucah, dan materialistik
- meningkatkan masalah sosial yang sedia membimbangkan
Idea 3 Melembapkan daya fikir masyarakat
- rakyat gemar membaca tetapi bahan-bahan yang menyeronokkan sahaja
- rakyat tidak gemar membaca bacaan berat untuk menambahkan ilmu
- pemikiran rakyat tidak berkembang dan kadangkala beku
Idea 4 Sumber tenaga kerja tidak berkualiti
- tenaga kerja tidak inovatif dan kreatif
- mereka tidak proaktif untuk menimba pengalaman dan kemahiran bekerja
- bekerja untuk keseronokan dan menghabiskan masa di samping mendapat gaji

Penutup
Penerbitan bahan bacaan picisan harus dikawal - impak negatifnya lebih ketara - pembangunan insan di kalangan rakyat harus seimbang

j0229905


Soalan 2

Buku-buku ilmiah di peringkat pendidikan tinggi adalah penting untuk perkembangan budaya ilmu tetapi di negara kita buku-buku ilmiah kurang mendapat sambutan di pasaran.
Bincangkan faktor-faktor yang menimbulkan keadaan tersebut dan cadangkan cara untuk meningkatkan jualan buku ilmiah.

Isi-isi
Faktor-faktor buku ilmiah kurang sambutan

Idea 1 buku yang bersifat ilmu sukar difahami oleh masyarakat umum
Idea 2 persaingan daripada bahan bacaan ringan menjejaskan pasaran buku ilmiah
Cara-cara untuk meningkatkan jualan buku ilmiah

Idea 3 insentif menarik diberikan kepada para profesional untuk menggalakkan penghasilan karya ilmu
Idea 4 pameran buku ilmiah digiatkan

10

Tiada ulasan:

Catat Ulasan